שכינה מקור חיינו
חָנֵּנוּ וַעֲנֵנוּ כִּי אֵין בָּנוּ מַעֲשִׂים
עֲשֵׂה עִמָּנוּ צְדָקָה וָחֶסֶד וְהוֹשִׁיעֵנוּ.

Shekhinah, M’kor Chayeinu
chaneinu va'aneinu ki ein banu ma'asim
Asai imanu tzedakah va'chesed Ve'hoshi'einu.

Na’arah, Maiden, teach us to embrace the beauty of youth
Eimah, Mother, show us how to nourish another
Gevirah, Queen, help us to use our strength for the benefit of others
Meyaledet, Midwife, guide us as we are birthed into another year

Shekhinah, Source of Lives, hear our prayer (all)

Chachamah, Wise Woman, teach us how to use wisdom with mercy
Mekonenet, Mourning Woman, show us how to raise our voices for change
Neviah, Prophetess, help us to hear to the voice of the Holy One
Tzovah, Temple Keeper, guide us through the gateways to a new year

Shekhinah, Source of Lives, hear our prayer (all)

Ba’a lot Ov, Shamaness, teach us the forgotten ways
Doreshet, Seeker, show us how to follow the path
Ohevet, Lover, help us to love deeply, fully, and truly
Leitzanit, Sacred Fool, guide us to laugh as we speak truth to power

Shekhinah, Source of Lives, hear our prayer (all)

Oreget, Weaver, Teach us to respect of Houses of Holiness
Show us the connectedness of all things
Help us to weave lives full of meaning
Guide us as we wrap ourselves in the fabric of a new year

Shekhinah, Source of Lives, hear our prayer (all)

-------------------------------------------------------------------------

By Kohenet Ketzirah haMa'agelet
Based on the 13 Sacred Pathways of Shekhinah, based on Kohenet teachings

Shekhinah, M’kor Chayeinu was created as an alternative phrase to Avinu Malkeinu by R’Yehoram Mazor


Booklet Section: Prayers